پیشنهاد ویژه کارابان
دستگاه حضور و غیاب کارابان
دستگاه حضور و غیاب
نرم افزار حضور و غیاب کارابان
نرم افزار حضور و غیاب
پشتیبانی فنی تلفنی و اینترنتی کارابان
یک سال پشتیبانی
دستگاه حضور و غیاب کارابان
دستگاه حضور و غیاب
نرم افزار حضور و غیاب کارابان
نرم افزار حضور و غیاب
پشتیبانی فنی تلفنی و اینترنتی کارابان
یک سال پشتیبانی
Karaban-BestSell-xFace60
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثرانگشت ارزان قیمت
فروش ویژه دستگاه حضور و غیاب اثرانگشتی و کارتی با شرایط استثنائی
Karaban-BestSell-120w